Vergoedingen

Hoeveel moet ik precies bijbetalen?

GeldDat is een vraag die we vaak gesteld krijgen. Wij zouden die graag direct willen beantwoorden, maar helaas gaat dit niet altijd. Een en ander is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Welke behandeling wordt bij u uitgevoerd?
 • Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd?
 • Heeft u aanvullende verzekeringen afgesloten?
 • Heeft uw zorgverzekeraar in hetzelfde kalenderjaar al meer tandheelkundige kosten voor u vergoed?
 • Heeft u uw eigen risico (€ 385,- in 2023) van hetzelfde kalenderjaar al aan uw zorgverzekeraar voldaan?
 • Heeft u naast het verplicht eigen risico nog een vrijwillig eigen risico?

U ziet het, er zijn nogal wat factoren van invloed. Om die reden maken wij het liefst een afspraak in onze praktijk, zodat wij kunnen kijken welke behandeling er uitgevoerd moet worden. Tijdens diezelfde afspraak doorlopen we een aantal gegevens en vragen we uw verzekeringsgegevens op bij uw zorgverzekeraar. Op die manier kunnen wij uw vraag pas goed beantwoorden met informatie waar u iets aan heeft.


In het algemeen geldt voor basisverzekerden:

Bij een nieuwe volledige prothese:

 • Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener van 75%; aan verzekerde wordt 25% in rekening gebracht welke (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar kan worden teruggevorderd.

Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:

 • Bij een partiële prothese geldt: verzekeraar beschouwt dit als een particuliere handeling wat inhoudt dat de verzekerde de kosten zelf moet voorschieten en daarna de nota opstuurt aan de verzekeraar. Deze bekijkt welk pakket er is afgesloten en vergoed dan dat deel waar verzekerde recht op heeft rechtstreeks aan verzekerde.

Bij een nieuwe implantaat prothese:

 • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar. Na de machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
 • Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
 • Een volledige bovenprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese in combinatie met een implantaat gedragen onderprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17 % en 10%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese in combinatie met een implantaat gedragen bovenprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17 % en 10%.
 • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.
 • Indien met toestemming van de patiënt een machtiging is aangevraagd voor een implantaat gedragen prothese en de patiënt ziet achteraf van de behandeling af, dan worden de kosten voor de foto’s en het consult in rekening gebracht bij de patiënt. Deze vallen dan niet meer onder de basisverzekering.

Reparatie en/of Rebasing

 • Volledige gebitsprothese:
90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico.
 • Partiële gebitsprothese:
Slechts vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De exacte hoogte is sterk afhankelijk van de polis / zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat er geen sprake is van een vergoeding vanuit de basisverzekering.
 • Implantaat prothese:
90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico.
Een afspraak maken? Bel ons: 0527 - 69 79 23. Behandeling volgens afspraak.