Vergoedingen

Hoeveel moet ik precies bijbetalen?

GeldDat is een vraag die we vaak gesteld krijgen. Wij zouden die graag direct willen beantwoorden, maar helaas gaat dit niet altijd. Een en ander is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Welke behandeling wordt bij u uitgevoerd?
 • Bij welke zorgverzekeraar bent u verzekerd?
 • Heeft u aanvullende verzekeringen afgesloten?
 • Heeft uw zorgverzekeraar in hetzelfde kalenderjaar al meer tandheelkundige kosten voor u vergoed?
 • Heeft u uw eigen risico (€ 385,- in 2017) van hetzelfde kalenderjaar al aan uw zorgverzekeraar voldaan?
 • Heeft u naast het verplicht eigen risico nog een vrijwillig eigen risico?

U ziet het, er zijn nogal wat factoren van invloed. Om die reden maken wij het liefst een afspraak in onze praktijk, zodat wij kunnen kijken welke behandeling er uitgevoerd moet worden. Tijdens diezelfde afspraak doorlopen we een aantal gegevens en vragen we uw verzekeringsgegevens op bij uw zorgverzekeraar. Op die manier kunnen wij uw vraag pas goed beantwoorden met informatie waar u iets aan heeft.


In het algemeen geldt voor basisverzekerden:

zorgverzekeraars

Bij een nieuwe volledige prothese:

 • Standaard een vergoeding rechtstreeks aan zorgverlener van 75%; aan verzekerde wordt 25% in rekening gebracht welke (afhankelijk van het aanvullende pakket) gedeeltelijk of in zijn geheel bij de verzekeraar teruggevraagd kan worden.

Bij een nieuwe partiële/ frame prothese:

 • Bij een partiële prothese geldt: verzekeraar beschouwt dit als een particuliere handeling wat inhoudt dat de verzekerde de kosten zelf moet voorschieten en daarna de nota opstuurt aan de verzekeraar. Deze bekijkt welk pakket er is afgesloten en vergoed dan dat deel waar verzekerde recht op heeft rechtstreeks aan verzekerde.

Bij een nieuwe implantaat prothese:

 • Uw eigen bijdrage in geval van een implantaat gedragen prothese is een procentuele bijdrage per kaakhelft. Het resterende bedrag wordt vergoed, inclusief de kosten voor de te plaatsen implantaten.

Reparatie en/of Rebasing

 • Volledige gebitsprothese:
  90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2017).
 • Partiële gebitsprothese:
  Slechts vergoeding vanuit een aanvullende tandartsverzekering. De exacte hoogte is sterk afhankelijk van de polis / zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat er geen sprake is van een vergoeding vanuit de basisverzekering.
 • Implantaat prothese:
  90% vergoeding vanuit de basisverzekering. De overige 10% is uw eigen bijdrage, echter deze kan eventueel geheel of gedeeltelijk worden vergoed uit een aanvullende verzekering. De kosten worden verrekend met uw wettelijk eigen risico (€ 385,- in 2017).
Een afspraak maken? Bel ons: 0527 - 69 79 23. Behandeling volgens afspraak.